Opvoedingswinkel Oostende

Voor álle vragen over opvoeden!

Ouders, Opvoedingsfiguren of professionelen

Of je nu een mama of papa, plus-of grootouder, tante, nonkel, juf, meester of leiding van een jeugdbeweging bent, iedereen kan bij ons terecht. In de Opvoedingswinkel proberen we samen met jou alle opvoedingsvragen te beantwoorden. Wij zijn er voor je!

Elke ouder heeft soms vragen over opvoeding, dat is normaal. Wij kunnen je helpen met je vragen of onzekerheden.

Werk jij zelf in de sociale sector, ben je leerkracht of kindbegeleider? Heb je vragen rond opvoeding of wil je gewoon weten wat we doen? Neem dan een kijkje op onze site!

Ouders & Opvoedingsfiguren

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Heb je vragen over opvoeding of voel je je soms onzeker? Onze medewerkers kunnen samen met jou op zoek naar een oplossing. Wij luisteren naar jouw unieke situatie en kijken samen hoe we je het best kunnen helpen. Vaak gestelde vragen zijn:

• Mijn kleuter komt elke nacht uit haar bed. Wat doe ik hier mee?
• Hoe pak ik de driftbuien van mijn peuter best aan?
• Mijn zoon van 13 wil niets anders doen dan gamen. Hoe stel ik grenzen?
• Ik denk dat mijn kind homo is, wat moet ik nu doen?
• Onze dochter van 20 jaar heeft geen werk en woont nog thuis. Ze vindt dat wij voor haar moeten blijven zorgen. Is dat normaal?
• Mijn man en ik zijn recent gescheiden. Ik ben op zoek naar boekjes om hier op een leuke manier met mijn zesjarige dochter over te praten.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Heb je een vraag over opvoeding? Loop eens bij ons binnen, bel ons of stuur een mail. Kom je graag op afspraak, dan kan je steeds bellen of mailen. Een ervaren medewerker gaat samen met jou op zoek naar de beste aanpak! 

 

Wij zoeken samen met jou naar antwoorden en bieden o.a. folders en brochures, adressen van interessante diensten, infoavonden en vormingen, advies, een luisterend oor, één of meerdere gesprekken op maat en veel meer.

Wat doen we?

We hebben een brede waaier aan manieren om opvoedingsfiguren te ondersteunen. Hieronder kan je de mogelijkheden raadplegen en kiezen welk aanbod jou het meest aanspreekt.

Pedagogische adviesgesprekken

Indien je bij ons een opvoedingsvraag stelt kunnen we samen beslissen om in één of meerdere gesprekken tot een mogelijke oplossing te komen. Wij reiken tips aan die thuis, op school… kunnen worden toegepast. Tijdens het volgende gesprek evalueren we telkens de gebruikte tips aan de hand van jouw ervaring. Zo zoeken we samen naar een oplossing op maat van jouw situatie.

Deze gesprekken zijn helemaal gratis

Infoavonden & Cursussen

Wij organiseren elk schooljaar een tiental infoavonden en oudercursussen rond diverse opvoedingsthema’s. Onze infoavonden zijn steeds gratis en worden georganiseerd in samenwerking met de gezinsbond. Inschrijven kan persoonlijk, telefonisch of via mail.

Uitleendiensten voor boeken en themapakketten

Wij lenen boeken uit over opvoedingsthema’s. Wij lenen enkel boeken uit die we zelf gelezen hebben en waarvan we de inhoud kwalitatief vinden. We hebben een aanbod boeken over:

We kunnen op vraag themapakketten met leuke methodieken samenstellen voor de kinderopvang, kleuterschool, jeugdbeweging, een ouderavond… Zo kan je gericht rond een bepaald thema aan de slag met ondersteuning van de Opvoedingswinkel.

Mogelijkheden zijn :

Opvoedingsthema's

Er zijn opvoedingsonderwerpen die elke ouder wel eens bezighouden. Hier vind je infofiches met tips en tricks over thema’s waar we heel vaak vragen over krijgen. Deze teksten zijn uiteraard slechts een eerste aanzet. Neem voor bijkomende vragen gerust contact met ons op.

Infoavonden

Onze infoavonden zijn een samenwerking tussen De Opvoedingswinkel, De Gezinsbond en Huis van het Kind Louisa. Alle infoavonden zijn gratis maar inschrijven is verplicht en doe je via info@huisvanhetkindlouisa.be

Je kind kreeg een diagnose van een autismespectrumstoornis, maar wat nu? 

Kinderen met ASS beleven de wereld op een andere manier. Je kan heel veel strijd en onbegrip voorkomen door je omgeving op een constructieve manier vorm te geven. 

Heidi Uleners en Nelle Neyts begeleiden als contextbegeleiders al jaren kinderen met ASS diagnoses. Ze leren je de kleine kneepjes van het vak, zodat het rust in je huis en het hoofd van je kind terug keert. 

Hoogsensitieve personen zijn meestal ook perfectionisten. Zowel hoogsensitiviteit als perfectionisme kunnen een sterke invloed hebben op de veerkracht van kinderen door mogelijke chronische stress. In de workshop gaan we nader in op het ontstaan, de kenmerken en de gevolgen van perfectionisme en het verband met hoogsensitiviteit.

Je krijgt mooie tools aangereikt om perfectionisme te leren herkennen bij kinderen en veel tips om er beter mee om te gaan.

 

De spreker van deze vorming is dokter Anja Claeys. 

Professionals

Als opvoedingswinkel ondersteunen wij iedereen die met opvoeding in aanraking komt. Dit kunnen ouders zijn, maar ook leerkrachten, leidsters in de jeugdbeweging of kindbegeleiders in de kinderopvang.

Als professional kan je bij ons terecht voor tips & tricks of kan je zelf gezinnen doorverwijzen.

Wat doen we?

Als opvoedingswinkel ondersteunen wij iedereen die met opvoeding in aanraking komt. Dit kunnen ouders zijn, maar ook leerkrachten, leidsters in de jeugdbeweging of kindbegeleiders in de kinderopvang. Als professional kan je bij ons terecht voor tips & tricks of kan je zelf gezinnen doorverwijzen.

Wat bieden we?

Wij hebben een gevarieerd opvoedingsondersteunend aanbod voor opvoedingsfiguren en professionelen. Wij bieden advies in de vorm van folders, pedagogische adviesgesprekken, infoavonden, vormingen en veel meer. Je kan ook terecht bij ons voor informatiebronnen of themapaketten rond diverse thema’s waar je samen met kinderen/jongeren mee aan de slag kan.

Daarnaast kunnen wij pedagogische ondersteuning aanbieden voor teams in scholen, kinderdagverblijven… die graag externe ondersteuning rond specifieke vragen willen.

Op dinsdag- en vrijdagmiddag kan je ons vinden in OLVO vuurtoren!

Waarvoor juist?

Ik ben een kleuterjuf en een mama stelt heel wat vragen rond de zindelijkheidstraining van haar kind. Ik stuur de mama door naar de Opvoedingswinkel.

Ik werk in de kinderopvang en sommige peuters luisteren helemaal niet naar mij. Ik vind het ook zeer moeilijk om hierover met ouders in gesprek te gaan.

Ik ben als CLB-medewerker op zoek naar extra vormingen over ASS, ADHD of andere opvoedingsthema’s.

Wat is opvoedingsondersteuning?

Opvoedingsondersteuning is een brede waaier van praktijken, die ouders en opvoedingsverantwoordelijken steunen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Opvoedingsondersteuning is een onderdeel van de totale gezinsondersteuning. Opvoedingsondersteuning speelt een belangrijke rol in het preventieve aanbod en onderscheidt zich van hulpverlening door de laagdrempeligheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid en lagere intensiteit.

Voor meer informatie rond opvoedingsondersteuning kan je terecht op expoo.be

Hoe kan ik doorverwijzen?

Je kan ouders eenvoudig doorverwijzen naar de Opvoedingswinkel door onze gegevens te bezorgen. Je kan eventueel samen bellen of langs komen, maar dit hoeft niet.

Huis van het Kind Louisa

Met elke vraag over kinderen kan je terecht in een Huis van het Kind. Wij helpen je zelf of sturen je door naar de juiste plek. In Oostende kan je terecht bij Huis van het Kind Louisa of Edith.

Huis van het Kind Louisa
Louisastraat 5  |  8400 Oostende

Wil je graag een gesprek?