Kinderen in moeilijke opvoedingsituaties

In moeilijke gezinssituaties kan je terecht bij de Integrale Jeugdhulp. Deze valt uiteen in twee grote segmenten, namelijk de rechtstreeks toegankelijke hulp met betrekking tot de opvoeding en de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor informatie kan je steeds terecht op www.jeugdhulp.be.

We beperken ons tot een kennismaking met de diensten van het CKG Kapoentje vzw te Oostende.

Rechtstreeks toegankelijke hulp m.b.t. de opvoeding

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is jeugdhulpverlening die voor iedereen toegankelijk is. Het zijn diensten waar je zelf naar toe kan stappen om informatie, hulp of ondersteuning te vragen. De voornaamste diensten die rechtstreeks toegankelijk werken, zijn huisartsen, leerkrachten, OCMW, inloopteam Kind en Gezin, CLB en sommige Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning.

Voor meer informatie hierover: www.opgroeien.be

CKG Kapoentje: CKG Kapoentje is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG), erkend door Kind en Gezin. Het opvoeden van kinderen is niet altijd even gemakkelijk. In een gezin kunnen allerlei situaties ontstaan die het evenwicht in het gezin verstoren. In deze situatie wil het centrum gezinnen voor een bepaalde tijd. Wij zoeken samen met ouders of verantwoordelijken naar een oplossing die het meest geschikt is voor het gezin. Elk gezin kan rechtstreeks of vrijwillig beroep doen op de diensten van het CKG. In het centrum kan men dus terecht voor opvoedingshulp en tijdelijke opvang. Hiervoor hebben we specifiek opgeleide medewerkers.

Voor meer informatie over het CKG Kapoentje en de beschikbare diensten en  programma’s kan je terecht op www.ckgkapoentje.be.

Niet rechtstreeks toegankelijke hulp

Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is hulpverlening die enkel ingezet kan worden met het akkoord en de tussenkomst van de intersectorale toegangspoort. De hulpverlening die zich hier situeert, is gespecialiseerd en vaak erg intensief. Dikwijls gaat het over voorzieningen binnen de sector van de bijzondere jeugdbijstand (Jongerenwelzijn) en van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Meer informatie is beschikbaar op Intersectorale toegangspoort (ITP) | Jeugdhulp

Hulpverlening buiten de intersectorale toegangspoort

Tot slot zijn er nog hulpmogelijkheden buiten de Integrale Jeugdhulp. In Oostende kan je terecht bij het Ontmoetingshuis en de Opvoedingswinkel Oostende . Hier worden verschillende diensten aangeboden.

In het Ontmoetingshuis ben je als ouder of opvoedingsfiguur met je kind welkom. Er is onder andere een grote ruimte waar kinderen kunnen spelen en een plaats waar ouders kunnen bijeenkomen om van gedachten te wisselen over onder andere opvoedingsaangelegenheden. In het Ontmoetingshuis kunnen ouders ook beschikken over een keuken en een een wasserette.

De Opvoedingswinkel: Soms is er meer nodig om kinderen te helpen groeien. Daarom vind je in de Opvoedingswinkel informatie over groeien en opvoeden. Dit kan een gratis folder zijn, advies of gewoon een gesprek maar ook een infoavond of een cursus. Zit je met een vraag over opvoeden? Wij verwelkomen u graag in de winkel.

Iedereen kan in de Opvoedingswinkel terecht met vragen over opvoeding, vrije tijd en school. Wie er ook terecht komt in de opvoedingswinkel, voor ons is elke vraag die gesteld wordt belangrijk. Dit wil zeggen dat we belang hechten aan het samen zoeken naar eventuele oplossingen voor al jullie opvoedingsvragen.

Ouder en opvoeder word je niet zomaar. Het is een proces van vallen en opstaan. Soms heb je meerdere vragen. “Ben ik wel goed bezig? Wat moet ik hiermee aan?” Het is normaal dat je als ouder/opvoedingsfiguur vragen hebt bij het hele opvoedingsgebeuren. Het zoeken naar informatie en advies is voor ouders vaak een zoeken naar bevestiging in het ouder-zijn. Essentieel is dat wij ervan uitgaan dat je als ouder/opvoedingsfiguur de belangrijkste opvoeder van je kind blijft. Het is niet onze taak voor te schrijven hoe je het beter zou doen. We proberen je te helpen om samen op zoek te gaan naar oplossingen.

In de Opvoedingswinkel kan je gratis terecht zonder afspraak. We garanderen je privacy.

Deel deze informatie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email