Kinderen & Zakgeld

Moet je kinderen zakgeld geven, hoeveel en vanaf wanneer? Het zijn vragen die binnen elk gezin een ander antwoord krijgen. Dit is normaal. Elk gezin is immers uniek, zowel qua opvoedingsstijl, beschikbaar budget als normen en waarden.

Het geven van zakgeld is veel meer dan je kind wat extra budget toestoppen. Het is een bewustwordingsproces inzake de waarde van geld en een belangrijk deel van de financiële opvoeding. Wat het inkomen van je gezin ook is, het blijft nuttig dat je kind duidelijk ervaart dat geld geen evidentie is. Leer je kind dat je moet werken voor je geld en dat ook jij beperkingen hebt op dit vlak.

Zakgeld op een verantwoorde manier

Als ouder maak je het best op voorhand afspraken met je partner en je kinderen over de hoeveelheid zakgeld en waar het voor bedoeld is. Uiteraard moet je hierbij rekening houden met de leeftijd van je kind en je eigen uitgavenpatroon. Ben je eerder spaarzaam, vrijgevig of balanceer je ergens in het midden?

Een goede dialoog is de sleutel tot het maken van een succesvolle regeling. Kinderen en jongeren moeten leren onderhandelen en compromissen sluiten. We zien dat wanneer jongeren een goede dialoog kunnen opbouwen met hun ouders over het beschikbare budget en mogelijkheden binnen het gezin, er veelal een positief wederzijds begrip ontstaat ongeacht de grote van het gezinsbudget.

Tot slot, zakgeld en beheer van eigen verdiende centen is een geanimeerd gegeven binnen elk gezin. Het einddoel is je kinderen een goede bagage mee te geven rond het beheer van hun eigen inkomsten.

Zakgeld op de lagere school

Je kan een begin maken met zakgeld wanneer je kind rond de leeftijd van zes jaar is. Leg duidelijk uit waarvoor het zakgeld wel en niet bedoeld is. Gezien het geringe tijdsbesef bij kinderen op die leeftijd, geef je zakgeld het best elke week op een vast moment.

Tussen 10 en 12 jaar kan je dit uitbreiden door maandelijks zakgeld te geven. Het is een goede oefening in het leren uitstellen van aankopen, nadenken over de effectieve waarde van geld en het plannen van een eigen uitgavenpatroon. Blijf als ouder consequent. Geef ze niet meer geld dan afgesproken, ook al is na de eerste week het zakgeld opgebruikt.

 Kinderen moeten leren uit hun fouten. Wanneer ze ontdekken dat ze hun geld kunnen uitgeven en steeds extra centen worden toegestopt, leren ze niet om hun uitgavengedrag aan te passen. Sommige kinderen krijgen rond de kerstdagen of hun verjaardag ook extra geld toegestopt van familieleden en vrienden. Ook hier zijn duidelijke afspraken op zijn plaats. Kan je kind het besteden of spaart het beter voor een nuttige, grote aankoop?

Zakgeld in de puberteit

Wanneer je kind volop in de puberteit zit en de adolescentie nadert, dringt het gesprek over het besteden van het eventuele inkomen als jobstudent zich op. Leg uit aan je jobstudenten dat het loon dat ze als student ontvangen veel hoger ligt dan wat je krijgt als werknemer. Jobstudenten betalen immers geen belastingen en andere bijdragen op hun loon. Daarnaast dien je afspraken te maken over het budget voor kledij, kappersbezoeken, telefoonrekeningen, hobby’s en andere persoonlijke zaken. Beslis of je je kind hiervoor extra budget toekent of je de verantwoordelijkheid voor deze uitgaven zelf blijft dragen.

Financiële afspraken met inwonende jongvolwassenen

Wanneer je meerderjarige kinderen voltijds beginnen te werken en thuis blijven wonen, dienen zich evenzeer duidelijke financiële afspraken aan. Beslis met je partner of je een bijdrage verwacht van je kind voor zijn of haar inwonen.  Wat verwacht je rond besteding van het loon? Hoeveel zal er gespaard worden?  Vroeg of laat zullen je kinderen toch hun eigen stek moeten uitbouwen en hiervoor hebben ze een startkapitaal nodig. Wanneer je volwassen kinderen thuis blijven wonen, zijn ze in de ideale gelegenheid om dit kapitaal op te bouwen door te sparen.

Deel deze informatie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email