Kinderen en hun eerste stappen

“Kijk, ons kind kan stappen!” Het is voor veel ouders een fantastisch moment. Lopen geeft kinderen niet alleen letterlijk meer bewegingsruimte, maar het betekent ook de eerste stappen zetten naar zelfstandigheid. Hierna beschrijven we de belangrijke fasen van het loopproces. We geven een eerste aanzet hoe je kinderen kan helpen om zich tot een zelfstandige […]

Kinderen en Diversiteit

Diversiteit kaderen: Il faut de tout pour faire un monde Diversiteit is een alledaags gegeven. Hier op een goede manier mee omgaan is een basisvaardigheid. Wij moeten erop toezien dat alle kinderen evenveel kansen krijgen. Zo investeren we voor hen in een waardevolle toekomst. Alleen kunnen we dat niet doen. Gelukkig neemt ook het beleid […]

Echtscheiding

Als ouders uit elkaar gaan, staat de leefwereld van ouders en kinderen op hun kop. Ouders blijven na het samenwonen of de scheiding samen het ouderlijk gezag uitoefenen. Dit betekent dat ze gezamenlijk blijven zorgen voor de kinderen en beiden verantwoordelijk blijven voor de opvoeding van de kinderen. Ze nemen ook samen de belangrijke beslissingen […]

Kinderen & Internet

Internet is alomtegenwoordig. Je kan je kinderen er niet voor afsluiten. Op een goede wijze gebruik maken van dit fantastische hulpmiddel, is een essentiële vaardigheid. Als ouder dien je een sensibiliserende rol op te nemen om dit internetgebruik verantwoord en veilig te laten plaatsvinden. Zoals bij alle andere opvoedingssituaties, zijn respect en dialoog belangrijk. Het […]

Kinderen & Zakgeld

Moet je kinderen zakgeld geven, hoeveel en vanaf wanneer? Het zijn vragen die binnen elk gezin een ander antwoord krijgen. Dit is normaal. Elk gezin is immers uniek, zowel qua opvoedingsstijl, beschikbaar budget als normen en waarden. Het geven van zakgeld is veel meer dan je kind wat extra budget toestoppen. Het is een bewustwordingsproces […]

Kinderen en vrije tijd

Voor schoolgaande kinderen betekent vrije tijd: de tijd na het eind van de schooldag, het weekend en vakantieperiodes. Hoe vullen kinderen hun vrije tijd in? Sommige kinderen zijn erg creatief en vindingrijk. Ze hebben er geen probleem mee om hun tijd zinvol in te vullen. Andere kinderen hebben meer begeleiding nodig om hun vrije tijd […]

Kinderen in armoede

Leven in armoede blijft voor velen gelukkig een ver-van-mijn-bed-show. Helaas is het voor 10% van alle gezinnen een dagelijkse realiteit. In een aantal kuststeden gaat het zelfs over 1 kind op 4. Ondanks het feit dat we over een van de beste sociale zekerheidssystemen ter wereld beschikken, slagen we er niet in om dit maatschappelijk […]

Kinderen in moeilijke opvoedingsituaties

In moeilijke gezinssituaties kan je terecht bij de Integrale Jeugdhulp. Deze valt uiteen in twee grote segmenten, namelijk de rechtstreeks toegankelijke hulp met betrekking tot de opvoeding en de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor informatie kan je steeds terecht op www.jeugdhulp.be. We beperken ons tot een kennismaking met de diensten van het CKG Kapoentje vzw te Oostende. […]

Kinderen en school

Schoolkeuze Als ouder kies je om verschillende redenen een school voor je kind. Je wordt geconfronteerd met een waaier aan onderwijstypes. Het is belangrijk dat je voor een school kiest die aansluit bij je persoonlijke opvoedingsstijl en de eigenheid van je kind. Daarnaast hou je best zo goed mogelijk rekening met praktische aangelegenheden als afstand […]

Ouders en loslaten

Loslaten, een moeilijk en soms lastig dilemma binnen het opvoedingsgebeuren Loslaten? Hoe bedoel je? Kinderen zijn de dag van vandaag meer dan ooit welkom. De meeste ouders kiezen zo bewust voor kinderen dat ze werkelijk met alle zorg worden omringd. Bovendien is onze maatschappij veranderd. We zijn met zijn allen individualistischer geworden en er zijn […]